מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום להגיש לגביה קבילה בפני מנהל הארנונה. תושב או תושבת המועצה הרואים עצמם מקופחים מתשובת מנהל הארנונה רשאי תוך 30 יום מקבלת התשובה, לערור עליה בפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית מטה אשר. בוועדת ערר לענייני ארנונה יושבים נציגי ציבור תושבי המועצה. יו"ר הוועדה הוא עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 

 

חברי הוועדה:

שם חבר הוועדה תפקיד חבר
     
נמרוד לנגר עורך דין יו"ר וועדה  חבר גשר הזיו
ניצן בניטה חבר וועדה חבר גשר הזיו
סדי זינגר חבר וועדה חבר כברי
אהוד חיים חבר וועדה חבר אחיהוד
מיכאל קישון  חבר וועדה חבר שמרת

 

החלטות הוועדה