תקציבי המועצה: 

ביצוע 2017

תקציב 2018

תקציב 2019

המחלקה אחראית לביצוע המדיניות הכספית של המועצה, בהובלת גזבר המועצה.  

גזבר המועצה
אחריות לביצוע המדיניות הכספית של המועצה.
אחריות לגיוס כספים וניהול תקציבים.
אחריות לקשר עם משרדי הממשלה ומוסדות הציבור.

סגנית גזבר המועצה
מעקב ובקרה על ביצוע תקציבים רגילים של המועצה.
אחריות על תזרים מזומנים.
קשר עם יישובי המועצה בנושאים כספיים וחשבונאים.

קופה
קבלת כספים עבור מסים וארנונה, שכ"ל בתי ספר, מעונות, עבור שירותי מחלקות המועצה וועדות בניין ערים, הכנת המחאות תשלום עבור מחלקות המועצה ויישוביה.
קבלת כספים מהחברה הכלכלית ומאגרי אשר.
נושא הביטוח והטיפול בתביעות ביטוחיות.

מחלקת שכר
מחלקת שכר אחראית להכנת משכורות לשש מערכות שונות: מ.א. מטה אשר, עמותת אשרן, מתנ"ס מטה אשר, תחנת חוף הגליל, עמותת הוותיק ובית הספר אופק.
המחלקה מטפלת בדוחות למוסד לביטוח לאומי על תאונות עבודה, מילואים, חופשות, לידה ואבטלה.
המחלקה מבצעת תשלומים לקופות גמל, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס הסתדרות להסתדרויות השונות.
המחלקה מכינה חישובי פיצויים וחישובים ליציאה לגמלאות.
המחלקה משתדלת לתת מענה לכל העובדים, למנהלים ולשביעות רצונם של כל הפונים לקבלת הסברים בנושאי שכר.

רכש ואספקה
אחריות על נושאי רכש של מחלקות המועצה.

 

 

שם ותפקיד טלפון נייד פקס

תומר גלעד - גזבר

tomerg@matteasher.org.il

9879606 052-6775638 9879702/3
גלינה סמיק - סגנית גזבר
galinas@matteasher.org.il
9879691   9879702/3
חיה אדיר - מנהלת מחלקת שכר 04-9879698    
סיון מלכה - מנהלת מח' גבייה ומסים
sivanm@matteasher.org.il
04-9879639    
יהודית שוהם - מנהלת חשבונות ראשית
yehudits@matteasher.org.il
04-9879617 052-2457181 04-9879703
לשכת הגזברות
 
9879616   9879702/3
פלורי בניטה - אחראית על התב"רים
flory@matteasher.org.il
9879692   9879702/3
אמנון ויזל - מנהל רכש
Amnon@matteasher.org.il
9879667 052-8527017 9879702/3

דינה בוחבוט-חסן - קופאית ראשית ואחראית על ביטוח

04-9879693    

סיניה סגל - מזכירת מחלקת הנהלת חשבונות וגזברות, ממונה תקציבי ועדים ו-ועדת תמיכות

sinayas@matteasher.org.il

04-9879618   153-4-9879618