תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור במטה אשר

בהתאם לנוהלי משרד הפנים מתפרסמים בזה תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית מטה-אשר (להלן: "המועצה") למוסדות ציבור בשנה הקרובה.

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה לשנת 2018

 

תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור של המועצה האזורית מטה אשר לשנת 2017

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה

אישור תבחיני התמיכות במליאת המועצה - מאי 2017