הלשכה אחראית למגוון נושאים ובהם ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה, קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה והיישובים וקשר עם הנהלות היישובים. הלשכה, בניהולה של שונטל מיזן, אחראית גם לשורה ארוכה של נושאים נוספים: קשר פרטני עם התושבים, קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה, קשר וטיפול מול גופים וארגונים, קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים, קשר וטיפול עם מחלקות המועצה, קשר עם ארגונים בינלאומיים, קשר עם תורמים, תיאום ביקורי אח"מים, ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה, סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות וייצוג המועצה בועדות ובפורומים שונים, לרבות מנהלת פארק תעשייה בר-לב ואיגוד ערים לביוב.

שעות קבלת הקהל בלשכתו של משה דוידוביץ': 

ימי שלישי, 18:30-16:30 (מומלץ להתקשר ללשכה ולוודא שאין שינוי ביום זה)