מחלקת יישובים קמה במטרה להדק קשר עם היישובים, ללוות הנהלות והנהגות ולשמש כתובת לתיאום וקישור מול מחלקות המועצה.

המחלקה, בראשות אורית הלפרין, הציבה כמטרה להיות שותפה להנהלות ולהנהגות הישובים, באמצעות הובלת תהליכי ליווי ושינוי, שיתוף ובקרה. יעד זה מבוצע תוך חתירה לשמירה והשגת ארבעת עקרונות המועצה: קהילתיות, שיפור השירות לתושב, אחריות תקציבית ושוויון כעיקרון.

המחלקה עובדת במודל הפעלה מן הכלל אל הפרט, בליווי ההנהגות וההנהלות ביישובים באמצעות מענה ושיפור בתחומי הליבה. במחלקה מאמינים כי הפעלה במודל זה תשפיע על התושבים ביישוב ותשרת השגת ארבעת העקרונות, הן ברמה היישוב והן ברמת התושב.

 

עדכונים שוטפים למנהלי היישובים

בעקבות בקשות של חלק ממנהלי היישובים הוחלט לדחות את יום העיון לוועדים מקומיים בנושא גביית ארנונה לתאריך 21 ביוני. יום העיון יתקיים בשעות 18:00-20:00 באולם המליאה שבבניין המועצה ברגבה.

להלן הנושאים שידונו ביום העיון.

 1. הליך אישור צו ארנונה ועד מקומי
 2. הצלבת מידע על נכסים עם המועצה
 3. הגשת ערר ע"י תושב.
 4. הנחות: מי זכאי להנחה ואיך זה נקבע? האם הועד יכול להחליט בעצמו על הנחות.

  נושאים אלו יועברו על ידי סיון מלכה, מנהלת מחלקת הגבייה.
   
 5. אופן גבייה על ידי הוועד המקומי
  5.1 חברת גבייה, אגודה שיתופית וכו'.
  5.2 על שם מי לרשום את הצ'ק / כרטיס אשראי.
  5.3 טיפול במזומן.
  5.4 הוצאת קבלות על שם מי?
  נושאים אלו יועברו על ידי מבקר המועצה ניצן גלילי

אם יש נושאים נוספים אותם תבקשו להעלות ביום זה, אנא העבירו אותם בהקדם, כולל שאלות. נבקשכם להעביר זימון זה והנושאים לכלל חברי הוועד, לחברי וועדות הביקורת ולמנהלי החשבונות ביישובכם, וכן רשימת משתתפים מיישובכם.

 

   יצירת קשר - צוות מחלקת יישובים

אורית הלפרין - מנהלת מחלקת יישובים

נייד: 050-8714814
דוא"ל: orith@matteasher.org.il

אורית קאופמן - מלווה יישובים וקהילות

נייד: 054-4825826
דוא"ל: oritk@gmail.com

איריס דוגמא - מזכירת המחלקה

טלפון: 9879761
נייד: 050-3794615
דוא"ל: iris@matteasher.org.il

אורית שי - מלווה יישובים וקהילות

נייד: 054-4808636
דוא"ל: orits@matteasher.org.il