תנאי קבלה וטופס מילוי פרטים למלגות מטעם המועצה ומפעל הפיס לשנת 2018