צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

רישום עסקים במסלול תצהיר (כיבוי אש)

הנחיות ונוהל לפתיחת בקשה לרישוי עסק

המדריך להנגשה לעסקים קטנים

 

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים:

ימים שני ורביעי, 12:00-8:00

 

ליצירת קשר

מנהל היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים - אבנר גבאי

טלפון במשרד: 04-9879649
פקס: 04-9879625
אימיילavnerg@matteasher.org.il

אחראית תחום רישוי עסקים - תיקי ראובן

פגישה יש לתאם מול אחראית תחום רישוי עסקים, בטלפון או המייל הבאים:

טל משרד: 04-9879648
פקס: 153508967591
ימי קבלת קהל: שני ורביעי, 12:00-8:00
אימייל: reuven@matteasher.org.il