מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום להגיש לגביה קבילה בפני מנהל הארנונה. תושב או תושבת המועצה הרואים עצמם מקופחים מתשובת מנהל הארנונה רשאי תוך 30 יום מקבלת התשובה, לערור עליה בפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית מטה אשר. בוועדת ערר לענייני ארנונה יושבים נציגי ציבור תושבי המועצה. יו"ר הוועדה הוא עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 

 

חברי הוועדה:

שם חבר הוועדה תפקיד חבר
     
נמרוד לנגר עורך דין יו"ר וועדה  חבר גשר הזיו
ניצן בניטה חבר וועדה חבר גשר הזיו
סדי זינגר חבר וועדה חבר כברי
אהוד חיים חבר וועדה חבר אחיהוד
מיכאל קישון  חבר וועדה חבר שמרת

 

מזכירת הוועדה: סיניה סגל

החלטות הוועדה 

הסכם פשרה בעניין חברת לב הגליל

הסכם פשרה בעניין חברת פוליקרט

הסכם פשרה בעניין חברת תקשובים

החלטה בנושא תחנת דלק סונול

החלטת בעניין ערר מילוז לשנים 2011-2016

החלטה בעניין חברת קמח הגליל בע"מ

 

החלטות לפני שנת 2017