דלג לתוכן העמוד

מכרזים

לוועדה המחוזית חבל אשר - בדק/ת תכניות מפורטות, בקשות להיתר ומידען/ית תכנוני/ת

לצפייה בקובץ המצורף למכרז