במסגרת מניעת התפשטות מחלת הכלבת, המחלקה הווטרינרית של המועצה החלה לחלק ביישובים פיתיונות במטרה לחסן את חיות הבר (תנים ושועלים) בסביבות המגורים. אנשי היחידה לאיכות הסביבה, הפקחים שאולי זינאתי ותאופיק גנטוס, חילקו כ-550 פתיונות לאנשי קשר ביישובים ואלה פיזרו את הפתיונות על פי ההנחיות.

הפיתיונות אינם מהווים סכנה לציבור, אך אין לגעת בהם. יישובים שעדיין לא מינו איש קשר לנושא מתבקשים לעשות זאת בהקדם כדי שנוכל לפזר גם ביישובם פיתיונות אלה.

בתמונות: צוות חלוקת הערכות ופיתיון לדוגמה.

1

2