לאחר קבלת תוצאות בדיקות מים תקינות במערכות מי השתייה של היישובים עמקה וכליל, משרד הבראיות מודיע כי ניתן להפסיק להרתיח מים