לקראת יום האישה הבינלאומי הקימה הוועדה למעמד האישה של המועצה צוות בתים פתוחים,  במסגרת מיזם שיישא את השם "הכניסיני".

מצורף פרסום הקורא לנשים להשתתף במיזם ושאלון שיש למלא ולהעביר אל נשות המארגנות.

ope

sheelo

להורדה קובץ עם השאלון לצורך מילוי