דיגום מים במטה אשר

על פי החוק מבוצעים דיגומי מי שתייה בכל היישובים במועצה במהלך כל השנה. הדיגומים נערכים בהתאם לתוכנית של משרד הבריאות, ואם יש חריגות הן מועברות באופן מיידי למועצה. במקרה של חריגה מתבצע דיגום נוסף לוודא שלא חלה טעות והכל תקין. להלן נתוני דיגומי בדיקות נתוני מי השתייה במהלך שנת 2019 - ניתן לראות שהמועצה עמדה בתוכנית הדיגום ובתקנים.

תוצאות דיגומי המים לשנת 2019 במטה אשר