עדכון קבלת קהל של וטרינר המועצה:

⁦▪️⁩ ימי ראשון, בין השעות 9:00-12:00 תתקיים קבלת קהל בכלבייה בקיבוץ יסעור.

⁦▪️ ⁩ימי שלישי, בין השעות 16:30-17:30 תתקיים קבלת קהל בבניין המועצה, מאחור, במחלקת הווטריניה ללא כניסה לבניין.

⁦▪️⁩ חיסון ביישובים יתקיים כרגיל על פי הודעה שתימסר למנהלי הקהילות באופן פרטני.