הפרס יינתן ליוצרים בתחום הספרות במטה אשר בדגש על יצירה מקומית, במטרה לטפח ולחזק את הזהות המקומית והשייכות של התושבים לקהילה. הפרס, בגובה 4,500 ₪, יינתן לכל כותב שייבחר על ידי צוות היגוי מטעם המועצה, ומיועד לארבעה כותבים, לכל היותר, תושבי מטה אשר. כותבים, סופרים ומשוררים מוזמנים להגיש את מועמדותם בהתאם לתקנון. הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לכל המגדרים.

 לקול קורא ותקנון הפרס

 לטופס פרטים אישיים