המועצה מקדמת גינון בר קיימא ביישובים. במסגרת הפעילות התקיים יום עיון לגינון בר קיימא בקיבוץ געתון.

המדריך לגינון בר קיימא - משרד החקלאות

לצפייה בסרט על גינון בר קיימא (בהשתתפות קיבוץ געתון)