תוכנית להכשרת מנהיגי ומנהיגות המחר של מטה אשר - מחזור ב' 2020

מודעת הפרסום

תכנית ההכשרה - מסמך מפורט

סילבוס התוכנית

תכנית להכשרת מנהיגי ומנהיגות המחר במטה אשר - 2019

פרטים נוספים

סילבוס התוכנית

ייעוד המחלקה

המחלקה מהווה עוגן מקצועי ומתמשך של המועצה והישובים בתהליכי פיתוח ארגוני וקהילתי של ההנהגות וההנהלות.

המחלקה מקדמת את שיתופי הפעולה במרחב, מתוך ראייה מערכתית שלה שותפים הנהלת המועצה, הנהגות הישובים, ובעלי תפקידים במועצה ובישובים.

על פי תפישת עולמה, "עושה המחלקה את ההבדל" , באמצעות תכלול עבודת המועצה למען חיזוק והעצמת הישובים ותושביהם וזאת על בסיס חמשת תחומי הליבה שלה.

תחומי ליבה

מחלקת ישובים מיישמת את חזון ומדיניות המועצה, כגורם מוביל ומתכלל, במציאות הדו רובדית, בניהול של חמישה תחומי ליבה:

- שיפור איכות השירות לתושב

- ליווי הנהגות בישובים

- בינוי ופיתוח ישובים

- תכנון בונה קהילה

- קהילה של קהילות

אמנת שירות

מחלקת ישובים מלווה פיתוח תהליכי עבודה לשיפור מתמיד של השירות לתושב ומממשת את עקרונות המועצה, ובהם את עקרון שיוויון ההזדמנויות.

מחלקת ישובים מלווה את ההתפתחות וההעצמה של ישובי המועצה והנהגותיהם.

אנו מתחייבים לפעול בממשקי המועצה למען שירות מתמיד של השירות לתושב.

אנו מתחייבים להעסיק צוות מיומן, אמין, חדשני ויוזם שלומד ומתפתח בהתאם למציאות המשתנה, במרחב הכפרי, על מנת להעניק שירות מיטבי לישובים.

אנו מתחייבים ללוות בכניסה לתפקיד בכל ישוב, את מנהל הישוב ואת ההנהלה הנבחרת.

אנו מתחייבים להעניק כלים חדשניים וסיוע בתהליכי עבודה מתאימים, ליצירת יציבות מנהיגותית ולפיתוח הון אנושי מקצועי

מחלקת ישובים מקדמת חדשנות בתחומי הפיתוח הארגוני והקהילתי, באמצעות תוכניות רוחביות במועצה ובישובים, המשלבות הנהגות, הנהלות, בעלי תפקידים ותושבים. אנו מתחייבים להעניק כלים חדשניים וסיוע בתהליכי עבודה מתאימים, ליצירת יציבות מנהיגותית ולפיתוח הון אנושי מקצועי

מחלקת ישובים מקדמת חדשנות בתחומי הפיתוח הארגוני והקהילתי, באמצעות תוכניות רוחביות במועצה ובישובים, המשלבות הנהגות, הנהלות, בעלי תפקידים ותושבים.

נהלים לוועדים המקומיים

המועצה נמצאת בתהליך של שיפור השירות לתושבי מטה אשר באמצעות חיזוק הקשר בין המועצה להנהלות היישובים. במסגרת זאת מצורף קובץ מסמכים לוועדים המקומיים שמטרתו לסייע בממשקים השונים בין התושב, היישוב והמועצה.

להלן כל הטפסים וההסברים הרלוונטיים הנוגעים לקשר עם המועצה, מינהל תקין, קליטה ועוד

 

יצירת קשר - צוות מחלקת יישובים

טבלת אנשי קשר - ישובים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורית הלפרין מנהלת מחלקת יישובים וממונה על שיפור השירות 04-9879416 050-8714814 orith@mta.org.il
איריס דוגמא מזכירת מחלקה, רכזת קליטה וועדת קבלה 04-9879761 050-3794615 iris@mta.org.il
אורית קאופמן מלווה תהליכים ביישובים 054-4825826 oritsk@mta.com
יעל אחראית פרויקטים רוחביים 052-8011130 yaels@mta.org.il
אנגל יצחק מלווה תהליכים ביישובים 052-2660057 angel.hamechaven@gmail.com
אורית קאופמן מלווה ישובים וקהילות 054-4808636 oritshay2015@gmail.com