במטה אשר הראייה החינוכית היא ראייה הוליסטית, כלומר מרגע הגעת החניך או החניכה לגיל היסודי הם מוזמנים להיכנס אל מערך מכיל של מחנכים ומחנכות שמקיפים את הילדים ברוב שעות היממה. בכל ישוב וישוב במועצה ישנו מענה מתחום החינוך החברתי קהילתי במתכונת משתנה בהתאם לאופי הישוב. למעלה מ80 אחוז מילדי המועצה וכ-60 אחוז מבני ובנות הנוער במועצה בוחרים ובוחרות לקחת חלק יומיומי בפעילות החינוך הבלתי פורמלי בישובי המועצה.

יעדי המחלקה: 

  • מתן מענה חינוכי, חברתי וקהילתי במסגרת זרם בלתי פורמלי לילדים ולנוער במטה אשר. 
  • להוות גוף מקצועי להקמה, להנחיה, להדרכה ולליווי תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מערכות החינוך וממלאי תפקידים בקהילות ובכללם תנועות הנוער.
  • להוביל ראייה הוליסטית סביב ילדים ונוער תוך תכלול ושיתופי פעולה בין הגורמים במרחב, כולל הובלת תחום המניעה, ההסברה והטיפול במצבי סיכון.

אמנת השירות:
עבודה לאור נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך |  עבודה לאור מדיניות מועצה אזורית מטה אשר | מחויבות לאמנת השירות של מרכז קהילתי מטה אשר המחלקה מובילה, יוזמת ומקדמת תהליכי חינוך חברתי קהילתי ביישובים ובמרחב המועצתי ומהווה גורם מרכזי בפיתוח הידע המקצועי בראייה הוליסטית.
המחלקה פועלת לפיתוח ולהפעלה של מענים מקצועיים, חדשניים ויצירתיים ברמה הגבוהה ביותר, הכוללת תכנון וביצוע, בקרה ומשוב לצרכי שיפור איכות השירות.
שירותי המחלקה ניתנים על ידי עובדים מקצועיים ומומחים בתחומי התוכן ובהיבטים תהליכיים, תוך הקפדה על התעדכנות בגופי ידע ושכלול מיומנויות.
המחלקה יוזמת ומחזקת שותפות ושיתופי פעולה עם מערכות יישוביות ומועצתיות, ומעודדת שותפויות בקרב גורמי חינוך, קהילה וחברה במרחב.
המחלקה פועלת לחיבור בין הידע המקצועי לבין הפרקטיקה תוך ראייה תמידית של השטח ליצירת מענה מדויק לתמונת מצב נוכחית ועתידית, ומייצרת התאמות לתמורות המתחוללות.

שיטת העבודה:
בשל הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של המועצה, המחלקה עובדת באשכולות חינוך. האשכולות הם צבר של יישובים בעלי קרבה גיאוגרפית, שילדיהם לומדים באותם בתי ספר יסודיים. האשכולות מלווים על ידי מלווה אשכולי על פי מפתח של דרום-מרכז-צפון. המלווה אמון על ליווי של כל הצוות- ממדריכי הילדים ועד מנהל החינוך דרך יצירת תהליכים קהילתיים.
העבודה במחלקה הינה במבנה שדה-מטה כאשר ליווי האשכולות הוא יחידת החוד, הקשר הישיר עם השטח- מערכות החינוך ביישובים.
תחומי המטה אמונים על מתן שירות למערכות החינוך בישוב דרך מלווי האשכולות.

מלווי האשכולות:
הרכז האשכולי מהווה כתובת חינוכית לרכזים והמדריכים ביישובים תומך את תהליכי ההקמה, ההנחייה והליווי של מערכות החינוך היישובית ובעלי התפקידים בקהילה. ליווי, העצמה והתאמה של תנועת הנוער הפועלת בישוב.
הובלת ראיה הוליסטית סביב הילדים והנוער תוך תכלול ושת"פ בין הגורמים במרחב . ציפוף הרשת הקהילתית בין קהילות האשכול בתחום החינוך בסימן חינוך בונה קהילה אחריות על חיבורים ושותפויות בין בתי הספר והתוכניות שפועלות בו לבין החינוך החברתי קהילתי בישובים ובאשכול.

פייסבוק: חינוך בלתי פורמלי מטה אשר

אינסטגרם: nonformaledu.ma

משרד: 04-9109026

טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך בלתי פורמלי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טל רובין מנהלת המחלקה 04-9109012 050-6952119 noaryeladim@mta.org.il
יפעת ליפשיץ רכזת מפעלים 04-9109020 050-6952117 yifatl@mta.org.il
גילת גלוסמן רכזת אשכול צפון 04-9109015 054-6887446 hadracha@mta.org.il
בועז בן פורת רכז אשכול מרכז 052-8011478 ynmerkaz1@gmail.com
מתן רצ'בי רכז אשכול דרום 052-3066249 daromMTA@gmail.com
יעל בן יעקב מנהלת הרשות לביטחון קהילתי 04-9109025 054-7680824 mezila@mta.org.il
חן סגי רכזת תוכנית להב"ה 054-5897291 chensagi289@gmail.com
אור בן שמעון מנהל מרכז הדרכה 052-6774682 soninon@gmail.com
קרין וסרמן רכזת השלב הבא I מרכז הדרכה 054-5264226 karinwasserman@gmail.com
לוטן בוקר רכז בני המושבים 04-9109020 054-6665104 Lotanboker@gmail.com
ליהיא שוויצר רכזת בני המושבים 052-5732331 gilat.hapoel@gmail.com
שחר עובדיה רכזת התנועה החדשה 052-8011333 shahar.ovadia31@gmail.com
טל ברנע רכזת תכנית שווים 054-9732377 shvimMTA@gmail.com
שקד ברק רכזת השומר הצעיר 052-9405186 shakedb92@gmail.com
ענת בן צבי רכזת השומר הצעיר 054-6904888 anatbz11@gmail.com
אנה רסובסקי רכזת סניף כנפיים של קרמבו 054-2378231 anna2824@gmail.com