אתרים מונגשים

*כלל האתרים עומדים בדרישות הנגישות על פי כל דין:

 

 

יצירת קשר
תפקיד שם משרד פקס נייד דוא"ל
מהנדס המועצה ליאור לוי 04-9879608 04-9879705 052-6032641  liorl@mta.org.il
ממונת נגישות במועצה תיקי ראובן 04-9879648     reuven@mta.org.il
מזכירה גלית אבשלום גרין 04-9879607 04-9879704/5   galitag@mta.org.il
מזכירה נעמי אלבק       nomie@mta.org.il

 
בכל שאלה או הבהרה בסוגיית ההנגשה של מבנים ומקומות ציבוריים, ניתן לפנות לממונת הנגישות.