משנים מודל: פורום מנהלי היישובים ייפגש בכל פעם ביישוב אחר

פורום מנהלי היישובים של מטה אשר שינה את מודל העבודה שלו למפגשים דו-חודשיים שמתקיימים בישובים עצמם. מדי חודשיים נפגשים כל מנהלי היישובים בישוב אחר, מסיירים בו, רואים מקרוב את השינויים ונחשפים לצרכים הייחודיים שלו, לומדים על הנעשה בו ומנתחים יחד סוגיות שרלוונטיות לכלל יישובי המועצה. שכל מפגש מתמקד בארבעה תחומים עיקריים: מוניציפלי, חברתי-קהילתי,  ביטחון וצח"י (בשיתוף עם מיכל מסד ממחלקת רווחה) וחינוך בלתי פורמלי ביישובים.

מנהלת מחלקת ישובים, אורית הלפרין, שמובילה את השינוי ואת הפורום מציינת כי "בשנה שעברה קיימנו מפגשים מדי חודש במועצה, שבהם למדנו במשך יום שלם נושא. יחד עם מנהלי היישובים וצוות המחלקה הבנו שאנחנו כולנו יכולים לשפר את ההבנה שלנו ואת הביצועים שלנו אם נתקרב לשטח. הדבר הראשון שעשינו היה לקיים את המפגשים ביישובים. זה מאפשר לראות מקרוב את הדברים, חוסך הרבה מילים ומלמד הרבה יותר".

עד כה התקיימו מפגשים בשני יישובים. המפגש הראשון התקיים בכברי בהנחיית מנהל האגודה הקהילתית, שלמה אדטו. המפגש השני התקיים במושב בוסתן הגליל בהובלת המנהל המוניציפאלי של הוועד המקומי שאול זוסמן ויו"ר הוועד דודי נווה.

הסיור של פורום מנהלי היישובים בבוסתן הגליל

מנהלי יישובים משער הנגב סיירו במטה אשר

מנהלי יישובים מהמועצה האזורית שער הנגב הצפינו עד אלינו כדי ללמוד על דפוסי העבודה של מחלקת יישובים במועצה, ועל המודלים השונים של ניהול היישובים במטה אשר. הביקור התמקד בלימוד של התנהלות קיבוצים בעלי הרחבות קהילתיות גדולות ובסיורי שטח.

בין יתר הנושאים למדו המנהלים על תהליך איחוד הסטטוסים שמתקיים בקיבוץ גשר הזיו, וכולל מעבר של תושבים ממעמד של תושבות לחברות מלאה. המנהלים נפגשו עם יו"ר הקיבוץ שי גרוסמן ועם המנהלת המוניציפלית של האגודה הקהילתית והוועד המקומי, נורית ווליש.

בקיבוץ יחיעם נפגשו האורחים מהנגב עם מנהל האגודה הקהילתית והוועד המקומי בקיבוץ, גולן רוזנברג. לאחר ארוחת הצהריים בחדר האוכל של הקיבוץ, סיפרו להם מנהלי יחיעם על התמודדות עם פורשים מהאגודה הקהילתית. משם המשיך הביקור לקיבוץ אילון, שבו התקיים סיור מקיף ביישוב ומפגש עם מנהלת האגודה הקהילתית והוועד המקומי, נעמי בכור. המפגש התמקד באתגרים שיש בעבודה עם שלוש ישויות משפטיות שמנהלות את היישוב - הוועד המקומי, האגודה הקהילתית והאגודה החקלאית.

לסיום ביקרו האורחים בקיבוץ ראש הנקרה, שבו הם למדו על התמודדות הישוב עם הרחבה קהילתית גדולה מאוד ונחשפו לשיתוף הפעולה בין האגודות ולסנכרון שיש בין המנהלים. הסכם זה נובע גם מהסכם הבנות מוגדר וברור וגם מהאופי של הנפשות הפועלות.

מנהלת מחלקת יישובים במועצה, אורית הלפרין (ראש הנקרה) מספרת כי "מנהלי היישובים משער הנגב למדו בעיקר על התמודדות פנים יישובית בכל תחומי האגודה הקהילתית, הוועד המקומי והאגודה החקלאית, וכן על מודל העבודה של מחלקת ישובים במועצה. "אחת התובנות שלנו מהשנים האחרונות היא שאנחנו כמועצה מובילים מדיניות של איחוד סטטוסים מתוך רציונל ברור, שלפיו קשה מאוד לנהל יישוב שבו חיות במקביל כמה קבוצות אוכלוסייה עם אינטרסים שונים. כחלק מהאסטרטגיה של המועצה, כבר היום נעשים תהליכים לאיחוד סטטוסים בכמה קיבוצים במועצה. חלק מהתהליכים נעשים על ידי המחלקה, חלק על ידי יועצים חיצוניים ובחלק היישוב מוביל בעצמו את התהליך".

מנהל היחידה האסטרטגית במועצה אזורית שער הנגב, נפתלי סיון, אמר בסיום הביקור: "הביקור היה מאוד מלמד ותורם. היה חשוב לשמוע גם על התמודדות היישוב מהצד של היישובים וגם על הקשר של המועצה והזווית שממנה המועצה פועלת. קיבלנו הרבה תובנות ורעיונות שאנחנו כבר עכשיו יכולים לאמץ וליישם".