הליך רישוי עסקים – תרשים זרימה תהליך רישוי

תרשים זרימה

הנחיות ונוהל לפתיחת בקשה לרישוי עסק

 

טרום פתיחת הבקשה

לפני ההגעה למחלקת רישוי עסקים יש לבצע רישום בארנונה בהתאם לסעיף 1 ו-2:

 1. יש להצטייד בחוזה חתום מצולם ובתוקף – בו יהיו רשומים כל פרטי העסק כולל מספר היתר בניה, גוש, חלקה, שטח המקום במ"ר ומהות העסק.
 2. עם החוזה – לגשת קודם לארנונה לגלית ולבצע רישום. רק לאחר ביצוע הרישום בארנונה ניתן לעבור למחלקת רישוי עסקים לתיקי (קבלת קהל בשני ושלישי).

 

להלן דרישות חובה לבקשות לרישוי עסק:

 1. חוזה חתום ובתוקף (לאחר רישום בארנונה כמצוין בסעיף 1+2).
 2. תוכנית מבנה עם אישור מהנדס ויועץ בטיחות שמפרט כניסות יציאות וחניות.
 3. היתר בנייה צילום – (מותנה באישור מהנדס הו.ב.ע)
 4. אישור כיבוי אש תקף.
 5. אישור יועץ נגישות מתו"ס ושירות (רשימת נותני שירותים ניתן למצוא בגוגל).
 6. תעודת עוסק מורשה ו/או ח.פ.
 7. חותמת – במידה וחותמים עם חותמת.
 8. צילום מתעודת זהות של בעל העסק (שני החלקים).
 9. אגרה בסך 320 ₪ (משתנה).
 10. דרישות נוספות – בהתאם ובכפוף לפריט בצו רישוי העסקים.

 

הערה – רק בעל העסק רשאי לפתוח בקשה ולחתום. במידה ומגיע אחר מטעמו, יש לציידו בייפוי כח מטעם העסק המאפשר לו לפתוח בקשה לרישיון ולחתום בשם העסק.

 

ימי קבלת קהל ברישוי עסקים –

יום ב': 8:00-12:00

יום ג': 14:00-17:30

 

                                                                                                           בברכה,

                                                                                                         איתי דוידי

                                                                                                     מנהל אגף תפעול

                                                                                                  פיקוח ורישוי עסקים