הודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ולמשרד הבריאות  יום שלישי, 26 במאי

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה), שיאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות באופן מדורג תוך שמירה על בריאות הציבור. ההקלות אושרו הודות לירידה הממושכת וההתייצבות במספר החולים המאומתים החדשים מדי יום.

* להלן עיקרי התיקונים שאושרו ויכנסו לתוקפם החל מיום ד׳, ה-27 במאי:

- החל ממחר (ד׳) תותר הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים (ישיבה במקום), בריכות שחייה (למעט בריכת פעוטות), אטרקציות תיירותיות, רכבל וכלי שיט ציבוריים. ההפעלה תותר בכפוף  להקפדה על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה, שילוט, סימון מקומות עמידה בתורים, ויסות לקוחות, וכן בהתאם להוראות "התו הסגול" הפרטניות שיפורסמו. יובהר כי עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.

- צומצמה המגבלה על כמות השוהים המותרת במקומות הפתוחים לקהל, בהם חנויות, קניונים, שווקים ועסקים לטיפולים לא-רפואיים בגוף האדם. המגבלה תחול בהתאם לחלופות הבאות: ביחס של אדם לכל 7 מ"ר, או בהתאם למספר האנשים המותר בכפוף למגבלה על התקהלויות לפי צו בריאות העם (עד 50 איש) ובתנאי ששטח המקום מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות (בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות).

- בתי העסק יוכלו לשוב לפעילות בכפוף להוראות ״מקום הפתוח לציבור״ ועל פי יחס השוהים הבא: 

1. בבתי אוכל, ברים ופאבים – יחס השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק, או לגבי עסק שהתפוסה המקסימלית שלו היא 100 איש ומעלה – עד 85% ממספר הלקוחות המותר.

2. בבריכות שחייה, בתוך מי הבריכה, יחס המבקרים יהיה אדם לכל 6 מ"ר.

3. ברכבל – תותר הנסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, ולא יותר מ–20 אנשים.

- מפעילי עסק שלא בהתאם לכללים עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 2,000 שקל. כמו כן, מפעיל אולם, גן או מקום לאירועים שלא בשטח פתוח, או עם מספר אנשים הגבוה מהמותר לפי מגבלת ההתקהלות עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 5,000 שקל.

- מפעילי בתי אוכל, פאבים, בריכות שחייה, אטרקציות ורכבל רשאים להפעילם במשך 2 ימי עבודה ממועד פרסום התקנות, אף ללא הגשת הצהרה בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה כפי שנדרש בהפעלת מקום ציבורי, וזאת לצרכי התארגנות וההיערכות.

- צומצמה ההגבלה על שהיית לקוחות בבית עסק, כך שמעסיק יהיה רשאי לאפשר קבלת קהל ובלבד שיישמר יחס של לקוח אחד לכל 7 מ"ר או יחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

- צמצום הגבלת שהיית עובדים בחדרים במקומות עבודה, כך שתבוטל ההגבלה המספרית, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד או כל עוד יש מחיצה למניעת העברת רסס גם אם נשמר מרחק של פחות מ-2 מטר בין עובד לעובד. 

- תתאפשר שהות של עד 50 איש בפגישות מקצועיות, ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.

- נסיעה ברכב פרטי תתאפשר עם שני נוסעים בנוסף לנהג (במקום נוסע אחד). ברכב פרטי בו קיים יותר מספסל אחורי אחד יתאפשר נוסע נוסף באותו ספסל. כמו כן, תתאפשר נסיעה של מספר אנשים גדול יותר במידה ומדובר בדיירי אותו הבית או אם מתקיים צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים גבוה יותר. כמו כן, תתאפשר נסיעה במונית עם שני נוסעים בכל ספסל אחורי (במקום נוסע אחד), למעט אנשים הגרים באותו מקום.

משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.*

הודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ולמשרד הבריאות  יום רביעי, 20 במאי, 19:00

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון והארכה לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה).*

להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות):

- בוטל איסור השהייה בחוף הים. שהייה בחוף הים תתאפשר בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הכוללים ריחוק פיזי בין המתרחצים.

- בוטל האיסור לקיים תפילה במבנה. התפילה תתאפשר תחת מגבלות הכוללות עד 50 איש במבנה, תוך הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, עטיית מסיכות ומינוי ״נאמן קורונה״ לבית התפילה.

- בוטל הסעיף העוסק בתנאים לטיפול נפשי.

- בוטל האיסור על הפעלת מוזיאון. התיקון האמור לא יכלול הפעלת מתקנים או מוצגים לילדים שניתן לגעת בהם. מוזיאונים יפעלו בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הנהוגים בהפעלת מקום ציבורי ובכלל זה כניסת אדם לכל 15 מ״ר.

תוקף התקנות הוארך עד ליום רביעי׳, 3 ביוני. 

להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה):

- במסגרת התיקון נקבע כי חוזר מחו"ל יוכל לצאת ממעבר הגבול לבידוד בביתו למשך 14 יום (או למקום אחר העומד לרשותו), אם פירט, במסגרת התשאול שנערך לו בעת חזרתו ארצה, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו, וכן התחייב בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתו. 

- נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזר אינו יכול לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריו או במקום אחר, או אם סירב החוזר לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.

תוקף התקנות עד ליום שלישי׳, 2 ביוני.

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, במטרה להמשיך לבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

עדכון מהמועצה - יום ראשון, 17 במאי, 19:00

תושבות ותושבים יקרים,
שבוע טוב, כמה עידכונים לקראת שבוע חדש:

חינוך: מערכת החינוך כולה חוזרת במהלך הימים הקרובים לפעילות מלאה. אנחנו מבקשים מכל ההורים להקפיד לשלוח את הילדים עם הצהרות בריאות יומיות. לטובת מי שפספס, מצורף מכתב העידכון ממחלקת החינוך המפרט את שלבי החזרה של המסגרות 

מרכז קהילתי: ממשיך בחזרה הדרגתית לפעילות, מצורפת ההודעה העדכנית על זיכויים לחודשים בהם לא התקיימה פעילות והתארגנות להרשמה לקראת פעילות מחודשת לחודשים יוני-יולי 

מזג אוויר: עומס חום קיצוני צפוי במהלך השבוע הקרוב. לקראתו ולקראת חודשי הקיץ הלוהטים, מצרפים לכם כמה נקודות חשובות:
הנחיות זהירות מפני נחשים ועקרבים
חשש מפני שריפות: בשל עומס החום הקיצוני הוצא היום צו כבאות והצלה לאיסור על הדלקת מדורות (יום א' 17.5 עד יום ו' 22.5)
⁦ לא משאירים ילדים ברכב

שיהיה שבוע טוב וקריר

עדכון מהמועצה - יום ראשון, 10 במאי, 15:00

תושבות ותושבים יקרים,

לקראת שבוע חדש, להלן העדכונים:

חינוך: בהמשך לחזרה הדרגתית של מערכות החינוך, יצא היום עדכון נוסף ממחלקת החינוך. ניתן למצוא אותו גם כאן - https://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1589107595.4959.pdf

שכירים/ות? בעלי/ות עסקים?  מרכז מעברים גליל מערבי כאן בשבילכם גם במענה מקוון!

- לחיפוש עבודה כשכיר/ה צרו קשר - 04-9109046 ותופנו אל הרכז/ת הרלוונטיים.

- לליווי עסקי - מאיר מורן, טל' 052-7908590.

- לתשומת ליבכם! באתר מעברים מתפרסמות משרות גם בעת הזאת : www.mwg.org.il

שירותי קופה: מענה טלפוני 04-9879693/4, ימים א' – ה', בין בשעות 8:00 עד 13:00

הספריה האזורית: בשלב זה, בשל מיקום הספריה בשטח בית הספר ודרישות התו הסגול, הספריה עדיין סגורה לקבלת קהל. מנויי הספריה מוזמנים לבצע הזמנות בקטלוג המקוון ולאסוף את החבילות מחוץ לדלת הספריה לאחר הודעה אישית מצוות הספריה. האיסוף יהיה בין השעות 14:00-16:00 בימים א'-ה'. ( פרט ליום ג' 12.5)

- קישור לקטלוג: https://www.infocenters.co.il/masher/

- טלפונים: 04-9822717 ,04-9824273

- מייל: info@sifriya.org.il

ל"ג בעומר: מזכירים לכם כי על פי החלטת ממשלה לא ניתן יהיה להבעיר מדורות בחג הקרוב. אנא פעלו על פי ההנחיות.

שיהיה שבוע טוב,

נמשיך ונעדכן,

רק בריאות.

 

עדכון מהמועצה - יום חמישי, 7 במאי, 14:00

תושבות ותושבים יקרים,

אנחנו נמצאים במהלכה של החזרה לשגרת חיים תחת מציאות הקורונה, ומעדכנים כל העת על הפעילויות, השירותים והמסגרות החוזרות לעבוד על פי המתווים וההנחיות לשמירה מירבית על בריאותנו.

מבקשים להקפיד על כללי המפתח:
⁦- שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות
⁦-⁩ חבישת מסיכת אף ופה במרחב הציבורי
⁦-⁩ שמירה על היגייניה

* חינוך: ישנה חזרה מדורגת של מערכות החינוך השונות. עדכונים מפורטים נשלחו על ידי מחלקת החינוך של המועצה ומסגרות החינוך עצמן.

- גני ילדים*: ביום א' יפעלו הגנים בהתאם לשעות הפעילות שפורסמו. החל מיום ב' (11.5) יחזרו הגנים לשעות פעילות כפי שהתקיימו בטרם משבר הקורונה.
- בתי ספר: בתחילת השבוע הבא, תתבצע היערכות מתאימה להארכת שעות הפעילות ליום חינוך ארוך, וניידע אתכם בהתאם.

לשאלות נוספות, ניתן כמובן לפנות למוקד המועצה, בטל' 3109*

* וטרינריה: וטרינר המועצה ישוב החל מהשבוע הבא (10 במאי) לקבל קהל.
זמני קבלת הקהל: יום א' - 9:00 – 12:00, יום ג'-  16:30 - 17:30
תשלום האגרה יבוצע מראש  לקופת המועצה, בטל' 04-9879694
קבלת הקהל תתבצע מחוץ לבניין המועצה, לא תתאפשר כניסת תושבים לבניין.
הכלבים ובעליהם יגיעו לצד המזרחי של בניין המועצה. חיסון הכלבים יעשה ברחבה המזרחית מחוץ לדלת הכניסה למחלקה הווטרינרית באוויר הפתוח.
אין להתקהל ויש לשמור על כל הנחיות משרד הבריאות.

* ארנונת עסקים: בעלי עסקים הזכאים לפטור של שלושהחודשים בתשלום הארנונה, לתשומת לב: שוברי הארנונה שנשלחו אליכם יצאו לדפוס עוד בטרם אישור ההקלה על ידי המדינה ועל כן, לא מופיעים בשובר. חשוב שתדעו כי ההנחה הוזנה באופן אוטומטי במערכת על ידי מחלקת הגביה, ואינה דורשת שום פעולה או הגשת בקשה מצידכם, כך שהסכום לתשלום בפועל נמוך מזה המופיע בשובר ומעודכן בהתאם למתווה שאושר על ידי המדינה.

*סקר נכסים*: סקר הנכסים שהתחיל במועצה בחודש ינואר, ונעצר באופן זמני עקב משבר הקורונה, חוזר לפעולה ביום ראשון הקרוב (10.5.2020). החברה המבצעת את הסקר תשוב לישובים בה פעלה ותמשיך לכלל יישובי המועצה באופן הדרגתי בהתאם לתוכנית העבודה.

*ל"ג בעומר*: בהתאם להחלטת הממשלה, ובכדי למנוע התקהלויות, תאסר בל"ג העומר הקרוב הדלקת מדורות באופן מוחלט. נבקש לכבד הנחייה זו ולנסות למצוא דרכים אחרות לציין את היום. משטרת ישראל תבצע אכיפה של הנושא.

- קובץ המלצות משרד הבריאות בנוגע למפגשים משפחתיים ומפגשים חברתיים - https://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1588848718.4167.pdf

שיהיה סוף שבוע נעים ורגוע,

נמשיך ונעדכן,

רק בריאות

 

עדכון מהמועצה - יום שני, 4 במאי, 14:00

תושבות ותושבים יקרים,

אנחנו מתחילים אט אט להרגיש את החזרה לשגרה, תחת מציאות הקורונה החדשה, הדורשת מכולנו להקפיד על שמירת מרחק, חבישת מסיכה במרחב הציבורי והקפדה על היגיינה.

חינוך: כיתות א'-ג' בבתי הספר היסודיים חזרו הבוקר ללימודים. כיתות י"א-י"ב חוזרים היום ומחר ללימודים לקראת הבגרויות. 

התרגשנו  יחד איתכם ההורים, צוותי ההוראה והנהגים המסורים לראות את הילדים חוזרים למסגרות החינוך.

- מבקשים מאד ההורים להקפיד על מילוי הצהרות הבריאות בכל בוקר מחדש*, בכדי לסייע בתפעול השותף של הלימודים.

המרכז הקהילתי (מתנ"ס): חוזר השבוע לפעילות חלקית על פי ההנחיות ובהתאם ל"תו הסגול". מצורפת הודעה מפורטת - https://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1588578604.9909.pdf

הודעות פרטניות על הנחיות ותאריכי התחלת פעילות ישלחו על ידי מנהלי הפעילויות. 

*קונים מטה אשר*: יצאנו אתמול בשלב השני בקמפיין שלנו המעודד את כולנו לרכוש מבעלי עסקים מקומיים ולסייע לחיזוק הכלכלה המקומית המקיימת. 

באתר עמותת התיירות שלנו תמצאו מאגר רחב ומגוון של העסקים המקומיים במטה אשר- https://www.bgalil.co.il/index.php?dir=site&page=places&op=category&cs=3058&q= 

בעלי עסקים שעוד לא הצטרפו – מוזמנים להרשם בטופס מקוון https://forms.gle/DxUBLA4y5SHUYW8c9 

"התו הסגול": הוקם אתר ייעודי המשותף למשרדי הממשלה הרלוונטיים עם כל המידע הנוגע לתנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות. https://govextra.gov.il/economy/tavsagol/tavsagol/

אנא דאגו לפעול על פי ההנחיות ולמלא את ההצהרות הנדרשות להפעלה בטוחה של העסקים שלכם. 

עובדי המועצה חזרו הבוקר לעבודה בתכונת כמעט מלאה. יחד עם זאת על פי התקנות, לא מתאפשרת עדיין קבלת קהל פרונטאלית, ונכון לעכשיו לא ניתן להגיע לבניין המועצה. 

מוזמנים ליצור איתנו קשר* בטלפון, במייל, דרך האתר ובאמצעות המוקד 3109*

נמשיך ונעדכן,

רק בריאות

 

עדכון מהמועצה - יום שישי, 1 במאי, 15:30

מערכות החינוך במטה אשר ייפתחו ביום שני, 4.5.2020

תושבות ותושבים, הורים יקרים:

לשם היערכות מיטבית של מערכות החינוך ומערך ההסעים המוכפל, הנדרש לשם שמירת בריאות התלמידים, החליט ראש המועצה משה דוידוביץ, לדחות ביום אחד את הפתיחה ההדרגתית של מסגרות החינוך.

על כן, ביום ב' 4.5.2020 יחזרו לספסל הלימודים תלמידי כיתות א'-ג' ותלמידי כיתות י"א - י"ב בכלל בתי הספר של המועצה.

לאחר שינויים של הרגע האחרון בהחלטת הממשלה שפורסמה היום (יום שישי) בצהריים, ומאבק משותף של מרכז המועצות האזוריות הגיעו הרשויות להסדר מול המדינה בנוגע לתקציב ההסעות שיתקיים כסדרו, מערכת החינוך במטה אשר תחזור לפעילות הדרגתית ביום ב'.

ביום ראשון תתקיים במועצה היערכות אל מול הנהלות בתי הספר לפתיחה מיטבית בהתאם להנחיות ממשרד הבריאות והחינוך. דחייה זו מתבצעת לאור אחריות המועצה לשמירה על שלומם ובריאותם של כלל התלמידים והצוותים החינוכיים.

יחד עם זאת, לאור מתכונת הלימודים בחינוך המיוחד, טרם הוסדר נושא הסעות מול הממשלה, נמשיך וניאבק למען הסדרת נושא זה למען תלמידי החינוך המיוחד והוריהם.

פירוט ההנחיות והשעות ימסרו במהלך יום ראשון.

שיהיה סוף שבוע נעים

נמשיך ונעדכן,

רק בריאות

 

עדכון מהמועצה - יום שישי, 24 באפריל, 10:00

תושבות ותושבים יקרים,

לקראת סוף השבוע, מצרפים לכם את מסמך הפעולות של המועצה במשבר הקורונה, עד עתה.

מדובר במסמך שיתעדכן מעת לעת, המבקש לסכם את דרכי הפעולה ואופן ההתמודדות עם נושא הקורונה בנקודת הזמן הנוכחית, במעבר ממצב החירום ל"שגרת חירום קורונה" וההיערכות לעתיד הקרוב הנראה לעין.

מוזמנים להתרשם ולהיות בקשר.

לנוחיותכם, בחירה בין חוברת דיגיטלית ומסמך PDF

- חוברת דיגיטלית https://online.fliphtml5.com/jsklk/qtly/#p=1

- מסמך pdf https://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1587653893.8150.pdf

שיהיה סוף שבוע רגוע,

ורמדאן כרים לכל חברינו בני הדת המוסלמית.

רק בריאות