דלג לתוכן העמוד

הארכת מכרז מנהל מוניצפלי לאחיהוד

התפקיד כולל:

ניהול מוניציפאלי של היישוב: היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים.

קידום החינוך ביישוב.

ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.

בניית תקציב, ניהולו ובקרתו, בניית תוכנית עבודה שנתית.

איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

היקף משרה: 50% משרה. המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר.

תחילת העסקה: מיידית.

כפיפות: יו"ר הוועד המקומי. הזוכה במכרז יהיה חבר/ת הוועד המקומי.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז