דלג לתוכן העמוד

סייע/ת צמוד/ה לילדים בגני הילדים: כברי, ערב על ערמשה, געתון, בצת, עין המפרץ, יסעור, סער, ראש הנקרה ושבי ציו

איוש המשרות בפועל והיקפן מותנה באישור משרד החינוך * במידה ותפתחנה משרות נוספות, איושן יהיה מתוך המועמדים למכרז הנ"ל.  

איוש המשרות על רקע רפואי מותנה בהחלטת משרד החינוך לגבי משרות אלו.

11 משרות: היקף המשרות - משרות חלקיות. 5 ימי עבודה בשבוע. לא ניתן לאייש שתי משרות שונות בו זמנית.  

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז