דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת מוניציפאלי למצובה

מכרז כ"א 10/2017 פנימי/חיצוני

העובד שיבחר יהיה עובד הוועד המקומי של מצובה 

 

משרה בהיקף של 50% משרה. המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר. תחילת העסקה מידית

כפיפות ליו"ר ועד מקומי

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפאלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים.

* אחראי להבטחת שירותים מוניציפאליים הולמים לתושבים ובכלל זה איתור הבעיות המוניציפאליות

   הדחופות, ההכרחיות והרצויות לקהילה.

* קידום תחום החינוך בישוב.

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.

* הפעלת וועדות ניהול וכינוס ישיבות ואספות.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו.

* בניית תוכנית עבודה שנתית, בקרת משימות ויעדים.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

* ניהול העובדים והקבלנים המועסקים על ידי היישוב.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז