מבצע גיוס כספים לתושב עמקה הזקוק לטיפול רפואי

30/01/2017