מתי?

מיום שני, ה-08 בנובמבר 2021
עד יום שני, ה-08 בנובמבר 2021

בשעה: 17:00

הוסף ללוח שנה 1970-01-01 02:00:00 1970-01-01 03:00:00 Asia/Jerusalem ישיבת הנהלה 03.2021 למידע מלא: https://www.matte-asher-region.muni.il/events/553/


על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה

 1. דירקטורים
 2. שינוי מורשה חתימה, בתי ספר אפק (החלפת מנהל)
 3. שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס מעיינות
 4. הוספת חברה לוועדת ההשקעות (אירית אוחיון – עובדת הרשות)
 5. השכרת מקרקעין ביישוב עמקא למטרת הפעלת מוסד חינוכי ייחודי
 6. אישור שמות רחובות - ראש הנקרה, בוסתן הגליל, אדמית, שבי ציון
 7. עדכון תקציב מועצה לשנת 2021
 8. תמיכות מועצה - הגדלת תמיכה לקבוצת כדורעף לשנת 2021
 9. הצגת דו"ח כספי מועצה חצי שנתי 2021
 10. עדכון שכר בכירים – מבקר המועצה, מהנדס המועצה
 11. הסכם הקצאת קרקע מהמועצה לחכ"ל (כפר נופש אכזיב)
 12. תב"רים
 13. חכ״ל -מסגרת אשראי לשנת 2022
 14. מועצה - מסגרות אשראי לשנת 2022
 15. שונות