משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים, יצא בכל קורא לסיוע לעסקים להתשגל לתקופה הקורנה. ניתן להירשם עד חודש ספטמבר

לצפייה בקול הקורא במלואו