בסוף החודש אני מסיימת את עבודתי במועצה האזורית מטה אשר לאחר 27 שנים בתפקידים שונים ומגוונים.

התפקיד העיקרי שבו עסקתי בעשרים השנים שחלפו הוא קידום נשים ושוויון מגדרי וזה הרגע, לפני השנה החדשה שבפתח להיפרד.

מחליפה אותי בתפקיד יעל שביט, דוברת המועצה - 04-9879418 yaels@mta.org.il

אני מאחלת ליעל הצלחה רבה בתפקיד.

נילי אלון, קיבוץ עברון, נייד 050-8515701 מייל פרטי - nilialon1959@gmail.com

איגרת פרידה וברכת שנה טובה.pdf