הודעה לציבור על פתיחת חופי הים במטה אשר

 

על פי החלטת המועצה האזורית מטה אשר חופי הרחצה המוכרזים בצת, אכזיב ושבי ציון ימשיכו לפעול החל מתאריך 19.10.2020 ועד 31.10.2020 כולל בין השעות 08:00 – 17:00 .

 

העתק                                                                                גלי רז

 משה דוידוביץ – ראש המועצה                           תיירות חברה כלכלית

 סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל                                        מטה אשר