מפעל הפיס ומרכז צעירים מטה אשר מתכבדים לפרסם קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה בגין פעילות סטודנטים במסגרת קהילת מטה אשר ביישובים

טופס גשת מועמדות לקבלת המלגה - הרשמה

קריטריונים להגשת המלגה.pdf