במסגרת הרחבת הנגשת השירותים לתושבי המועצה, מחלקת הגבייה של מטה אשר החלה לבצע מילוי מקוון של טופס בדיקת זכאות לתווי מזון. הזכאות מיועדת לתושבים שאינם מבקשי מבחן הכנסה בארנונה. הטופס רלוונטי רק עבור מי שלא מקבל אוטומטית. מבקשי מבחן הכנסה בארנונה העומדים בתנאים עוברים ישירות לקבלת התווי המזון ואין צורך להגיש פעם נוספת.

בדיקת זכאות לתווי מזון המצורפת היא לתושבים שלא מגישים לארנונה מבחן הכנסה ועדיין עומדים בתנאי החוק.

קישור לטופס בדיקת הזכאות
קישור לאתר הארצי של מיזם הביטחון התזונתי