עם תום הסגר, המחלקה הווטרינרית של המועצה חוזרת לקבל קהל לטובת מתן חיסונים נגד כלבת.

החיסונים יתקיימו בכלבייה ביסעור בימי ראשון בשעות 12:00-9:00 ובבית המועצה בימי שלישי בשעות 17:30-16:30.

החיסונים ביישובים יתקיימו על פי תוכנית העבודה השנתית של המחלקה. הודעה על לוחות הזמנים יימסרו למזכירויות היישוביםץ.