להלן העדכון מהמשרד להגנת הסביבה לגבי זיהום חופים בישראל בזפת ב-17 בפברואר

P6-2 הודעה לגבי ארוע זיהום ים לרשויות מקומיות.pdf