מצורף טופס דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע במטה אשר. הדוח אושר על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע.

דוח הממונה על יישום חוק חופש.pdf